Search
SA EI OLE ÜKSI
KOOS ON KERGEM
INFO@MEDIAMARKETING.EE

Esmalt küsi miks

"Esmalt küsi miks" raamatu meediatöö

Raamatute meediatöö

Esmalt küsi miks

RAAMATU TUTVUSTUS

Kas sa tead oma „miksi“? Seda eesmärki või põhjust, mis inspireerib sind andma maksimumi sellesse, mida sa teed?

Kujuta ette elu, kus igal hommikul ärgates oled sa maksimaalselt inspireeritud ja täis indu minemaks tööle, võtmaks ette uusi projekte, loomaks suhteid, juhtimaks oma elu ja inspireerimaks teisi?

Miks paljud inimesed teevad sarnaseid valikuid, valivad mingeid kindlaid tooteid või brände?

Simon Sinek on kindel, et kõik inimesed või ettevõtted, kes järgivad selles raamatus väljatoodud juhiseid, suudavad jõuda enda eesmärkideni ja saavutada edu ning õnnelikkuse.

MEEDIAKAJASTUSED

Autor:

Simon Sinek

Aeg:

2020

MEEDIAKAJASTUSI:

3

Like